Min X Value Max X Value Min Y Value Max Y Value Grid
Sr2IrO4-AFM2
Check All / None
dmftoptSr2IrO4-AFM2.txt